e-mail: zrpat@zrpat.com.pl   
"Zespół Rzeczników Patentowych"   
Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20, 00-663 Warszawa   
tel/fax: (+48 22) 621-75-06, tel.: (+48 22) 234-64-40, 234-64-50, 234-64-60   
Patenty
Znaki towarowe
Wzory użytkowe
Wzory przemysłowe

Strona główna - o firmie

Historia firmy

Usługi

Rzecznicy patentowi

Współpraca z zagranicą

Przydatne strony WWW

Kontakt z nami

 
Historia firmy

Nasz Zespół powstał w 1997 roku. Wcześniej pracowaliśmy jako rzecznicy patentowi w Zespole Rzeczników Patentowych Politechniki Warszawskiej. Każdego roku zgłaszaliśmy znacznie powyżej 100 patentów i wzorów użytkowych, a także wykonywaliśmy usługi dla klientów spoza Politechniki. Prowadziliśmy także wykłady z zakresu ochrony własności przemysłowej dla studentów i pracowników uczelni.
W 1997 roku zdecydowaliśmy o prywatyzacji naszego działu i przekształceniu go w spółkę. Teraz świadczymy usługi dla Politechniki Warszawskiej jako niezależny Zespół Rzeczników Patentowych i prowadzimy indywidualne kancelarie patentowe obsługujące pozostałych klientów.
Głównym obszarem naszych działań jest współpraca z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Do tej grupy należy większość z ponad 1000 naszych klientów. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole wyższej wykorzystujemy specjalizując się w świadczeniu usług na rzecz jednostek naukowo-badawczych. Prowadzimy także wykłady i szkolenia dla pracowników naszych klientów.

 

 
Nasz adres: "Zespół Rzeczników Patentowych" Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20, 00-663 Warszawa e-mail: zrpat@zrpat.com.pl