e-mail: zrpat@zrpat.com.pl   
"Zespół Rzeczników Patentowych"   
Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20, 00-663 Warszawa   
tel/fax: (+48 22) 621-75-06, tel.: (+48 22) 234-64-40, 234-64-50, 234-64-60   
Patenty
Znaki towarowe
Wzory użytkowe
Wzory przemysłowe

Strona główna - o firmie

Historia firmy

Usługi

Rzecznicy patentowi

Współpraca z zagranicą

Przydatne strony WWW

Kontakt z nami

 
Usługi

Świadczymy usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej
i zastępujemy naszych klientów krajowych i zagranicznych:

przed Urzędem Patentowym RP i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach dotyczących:
- wynalazków
- znaków towarowych
- wzorów użytkowych
- wzorów przemysłowych

przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach dotyczących:
- międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT
- międzynarodowej rejestracji znaków towarowych


Opracowujemy dokumentację związaną ze zgłaszaniem wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych do ochrony prawnej.
Wykonujemy badania patentowe i badania znaków towarowych.
Doradzamy i opracowujemy opinie w sprawach własności przemysłowej.
Przygotowujemy umowy z zakresu wynalazczości, umowy licencyjne, cesje praw, umowy "know-how".
Współpracujemy z kancelariami partnerskimi w kraju i zagranicą w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji.
Prowadzimy sprawy wynalazczości w firmach na podstawie umów wieloletnich.
Prowadzimy wykłady z zakresu ochrony własności przemysłowej.

 

 
Nasz adres: "Zespół Rzeczników Patentowych" Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20, 00-663 Warszawa e-mail: zrpat@zrpat.com.pl